Noco

tjenester stort

Tjenester

TOMTER

NOCO utfører all infrastruktur av boligfelt, opparbeidelse av tomter, felt og enkelttomter. Graving, veg, vann, avløp og kabelanlegg. I tillegg gjør vi all ferdigstilling av uteområder med park og grøntanlegg.

I tillegg til store anlegg utfører vi også mindre enkeltprosjekter i privatmarkedet. Alt av gravearbeid, planering, støping og fundamentering.

MUR OG SKIFER:

NOCO utfører muring av skifer og andre typer mur. Vi har gode erfaringer på området, og arbeidere som har mye kunnskap.

FERDIGSTILLING

Ferdigstilling er en viktig del av et hvert prosjekt. NOCO utfører alle typer arbeid for uteområder fra murarbeid, støttemurer, alt arbeid med stein og skifer, opparbeidelse av hage og beplantning.

INFRASTRUKTUR OG SAMFERDSEL

NOCO har lang erfaring med grunnarbeid for kommunaltekniske anlegg. Vi utfører også veganlegg opp mot Statens Vegvesen både kommunale og private anlegg.

NOCO håndterer alle veganlegg fra gang- og sykkelsti til offentlig veg.

SMÅKRAFTVERK

NOCO har lang erfaring med utvikling av småkraftverk og har deltatt i tre prosjekter de senere årene.

  • Rekåa småkraftverk i Heddal, 2 GWH
  • Tuddal Kraft i Tuddal 4 GWH
  • Heiåi Kraft i Åmotsdal, Seljord 6 GWH

For de tre kraftverkene utførte selskapet følgende arbeid:

  • Framlegging av vannveg / rørgate fra dam til stasjon
  • Grunnarbeid på dam og kraftstasjon
  • Tilførselsveger og planering

 

 

Følg oss

fb-icon

Facebook


rss-icon

RSS Feed

  Kontakt

John Inge Heimdal - Daglig leder Tlf: 958 17 133

Stian Bjørndalen - Prosjektleder Tlf: 476 83 330

Håvard Kaasa - Prosjektleder Tlf: 913 16 924 

Youness Berget - Privatmarked Tlf: 986 21 156 

John Eirik Gutukjær - Privatmarked Tlf: 991 10 548

John Inge Heimdal - Transport Tlf: 958 17 133

  Besøksadresse

Semsvegen 41D

3676 Notodden

Tlf: 35 02 90 90

Email: post@noco.as 

Faktura: fakturamottak@noco.as